JELD-WEN är en ledande leverantör av dörrar och fönster. Med över 150 divisioner och mer än 20 000 anställda över hela världen växer JELD-WEN snabbt. För att möta denna tillväxt behövde deras interna leverantör, JELD-WEN Engineering (JWE) ersätta ett föråldrat, besvärligt system. Beläget i Klamath Falls, Oregon, tillhandahåller JWE anläggningsinstallation, flytttjänster och är tillverkningsbutiken för den utrustning som används i JELD-WEN-fabriker över hela världen.

JWE har licensierat ett Encompix-system för 25 användare för att tillgodose den förväntade ökade efterfrågan på Engineering-gruppens tjänster. JWE tror att Encompix integrerad mjukvara kommer att möjliggöra samarbete mellan www.smartafonster.se avdelningar, och på sikt minska fel och förkorta projektledtider. Enligt Chuck Stewart, Executive Vice President på Encompix, “Vårt ERP-system kommer också att ge enklare tillgång till information, vilket leder till förbättrad planering och bättre kundsupport.”

Enligt Thomas R. Cutler, talesman för ETO Institute (www.etoinstitute.org), “Encompix fortsätter att ta betydande marknadsandelar i ETO-miljön eftersom få andra ERP-leverantörer verkligen förstår nyanserna och betydande distinktioner av ETO-processen kontra den repetitiva tillverkningsprocess. Encompix har nu mer än 200 av de ledande ETO-tillverkningsföretagen i Nordamerika som använder sin ERP-programvarulösning.”